Kíváncsiak vagyunk véleményére!

Tisztelt Olvasó! 

A FOE tagsága 2017 tavaszán megújította az egyesület vezetését. Az új elnökség egyik kiemelt céljának tekinti a szolgáltatások erősítését. Ennek egyik fontos területe a képzések, továbbképzések megújítása egy előre felépített oktatási koncepció mentén. A FOE fontosnak és - a folyamatosan változó jogszabályok miatt - szükségesnek tartja a fizetésképtelenségi eljárások résztvevőinek rendszeres és eseti jellegű képzését, továbbképzését, valamint folyamatos tájékoztatását a szakmát érintő változásokról. A képzéseket, továbbképzéseket, tájékoztató előadásokat nemcsak a tagszervezetek és azok munkavállalói, megbízottjai, hanem a fizetésképtelenséggel kapcsolatba kerülő egyéb érintettek részére is nyitottá kívánjuk tenni. Az új képzési stratégiában megvalósuló képzések tartalmi részében azonban figyelembe kívánjuk venni a tagszervezeteink és munkavállalóik igényeit is.

 

A képzések, továbbképzések megújításában a FOE stratégiai partnere az IM Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája és az ItJump Kft. Kiemelt partnere a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium. A posztgraduális képzések tekintetében az együttműködő felsőoktatási intézményekkel kívánja mélyíteni a kapcsolatait.

 

A kérdőívben figyelembe vételre került a 2017. évi jogszabály módosítások által generált változások ismertetése, a szakma eltartóképességének csökkenéséből fakadó munkaszervezési hatékonyság növelésének az igénye, az elektronikus közigazgatás ugrásszerű erősödése, valamint a hagyományosan problémás területek témakörökbe való integrálása is. A szervezeti munkamegosztás tudatos, célirányos figyelembevételével változatos tartalmú képzéseket kívánunk kínálni a felszámolószervezetek munkatársainak. Ezen túlmenően, de nem utolsó sorban fontosnak tartjuk a megfizethető szakmai tudás biztosításának igényét is. Ezen célok és törekvések megvalósíthatósága érdekében kérnénk minden tagszervezet és felszámolószervezet vezetőit, munkatársait, és szakértőit, hogy segítsék a következő évi képzési igények felmérését az online kérdőív kitöltésével. Válaszaikat a 2018. év első félévére vonatkozó oktatási tervbe kívánjuk beépíteni. A válaszok kiértékelését követően az összefoglaló eredmények megjelennek majd a FOE weboldalán is. Az online kérdőív 2017. november 20-án 12:00 óráig tölthető ki.

 

Köszönjük a befektetett idejét minden válaszadónak!   

FOE Elnöksége, FOE Oktatási Bizottsága

valamint az ItJump munkatársai nevében